Práce na příznivém škodném průběhu, nebo jeho aktivní ovlivňování je jedinou možností, jak z dlouhodobého pohledu držet pojistné sazby na minimální úrovni.

V současné době se v mnoha případech projevuje, že rozdíl v pojistných sazbách mezi jednotlivými dopravci je zároveň rozdílem mez ziskovostí nebo ztrátovosti. Dle našich zkušeností může tento rozdíl v nákladech na pojištění představovat zhruba 1% ročního obratu společnosti.

Práce na škodném průběhu je jednou z našich největších konkurenčních výhod. V zhledem k obchodnímu zájmu níže uvádíme pouze hrubé informace o našich postupech.

Opatření, která uplatňujeme v oblasti řízení škodného průběhu lze rozdělit na:

  • administrativní – kontroly výplat pojistných událostí, uplatňování regresů, efektivní vyřizování zahraničních pojistných událostí, kontrola rezerv na pojistné události atd.
  • praktická – práce s řidiči, výběr řidičů, školení, měsíční analýza škodných průběhů atd.