Přímo pro Vás dopravce máme připravené zajímavé podmínky pro pojištění nezaplacení Vašich pohledávek

V dnešní době dlouhých splatností faktur se jeví potřeba mít pokryté riziko nezaplacení pohledávek jako velice zásadní. Ekonomický problém některého Vašeho důležitého obchodního partnera se rázem může stát Vaším fatálním problémem a přinejlepším zabrzdit rozvoj Vaší firmy nebo ji vrátit o několik let zpět.