Likvidace škod tvoří nedílnou součást Cargo Risk Managementu. Neustále sledujeme pohyb na pojistném trhu, briskně reagujeme na změny a tím pomáháme svým klientům efektivně krýt rizika jejich činnosti. Zajistíme oprávněné nároky klienta bez ohledu na rozsah pojistné události.

V případě vzniku pojistné události ji stačí nahlásit makléři, který Vám zajistí samostatného likvidátora pojistných událostí. Samostatný likvidátor pak jedná v zájmu klienta.

  • prohlídka poškozeného vozidla
  • formulace nároků klienta vůči pojistiteli – pojišťovně
  • odhad rozsahu pojistné události a poskytnutí rezervy
  • správa veškeré dokumentace týkající se dané pojistné události
  • on-line správa řízení škodného průběhu