Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb.

Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn. že riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost, nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli). Pohledávky, které jsou předmětem odkupu, musí obvykle splňovat následující podmínky:

  • vznik pohledávky na základě dodavatelského nezajištěného úvěru
  • existence možnosti podstoupení pohledávky
  • splatnost pohledávek nesmí překročit 180 dní
  • nesmí být s pohledávkou spojena práva dalších (třetích) osob
  • pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost akceptovatelnou bonitou a z příjatelné země