CRM

Cargo risk management je zcela ojedinělý a komplexní přístup k řešení rizik spojených s autodopravou. Aplikací tohoto přístupu v praxi kromě jiného dosahují naši klienti snížení škodného průběhu a následně nižších pojistných sazeb. Takto široký komplexní přístup k této problematice se dlouhodobě projevuje dramatickým snížením nákladů na pojištění a tedy zvýšením konkurenceschopnosti.

Součástí projektu je kompletní pojistný produkt OK FLOTILA, který zahrnuje pojištění všech standardních rizik autodopravců. K tomuto produktu se vztahují další doplňkové služby jako on-line správa pojistných smluv, řízení škodného průběhu a efektivní postup při likvidaci pojistných událostí a další služby související s každodenní rutinou autodopravců. Bližší informace naleznete na těchto stránkách, a nebo Vám je rádi osobně sdělíme.